Ochrana soukromí

Prohlášení o zpracování osobních údajů a použití cookies


Správci osobních údajů
ERZET HOLDING a.s.
Za cukrovarem 980
196 00 Praha 9

IČO: 06918638
DIČ: CZ06918638

Společnost je vedená u Městského soudu v Praze spisová značka B vložka 23306
Rozsah zpracování osobních údajů
V interním úložišti kontaktů jsou uloženy tyto údaje o subjektu údajů:

· jméno, popřípadě jména
· příjmení
· Telefonní číslo
· E-mailová adresa
· Poštovní adresa
· Číslo bankovního účtu
Účel zpracování osobních údajů
Vytvoření nabídky na produkty a služby dle poptávky. Identifikace zákazníka při opakovaném kontaktu. Plnění objednávek.
Právní základ zpracování osobních údajů
Zákonný požadavek plynoucí ze zákona 89/2012 Sb. Zákon občanský zákoník část čtvrtá – relativní majetková práva na základě dobrovolného poskytnutí osobních údajů v poptávce pro vytvoření nabídky.
Příjemci osobních údajů
ERZET HOLDING a.s.
Za cukrovarem 980
196 00 Praha 9

IČO: 06918638
DIČ: CZ06918638

Společnost je vedená u Městského soudu v Praze spisová značka B vložka 23306
Záměr předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní instituci
Správce osobních údajů nehodlá předávat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci bez předchozího písemného souhlasu subjektu údajů.
Doba uložení osobních údajů
Osobní údaje jsou udržovány do odvolání souhlasu s jejich zpracováním, nebo do uplynutí zákonných povinností plynoucích z jejich zpracování. Nejdéle pak 5 let od poslední objednávky či poptávky subjektu osobních údajů.
Právo požadovat přístup k osobním údajům
Subjekt údajů si může vyžádat vlastní zpracovávané osobní údaje elektronicky na e-mailové adrese info@erzet.cz nebo písemně na adrese:

ERZET HOLDING a.s.
Za cukrovarem 980
196 00 Praha 9
Právo požadovat opravu osobních údajů
Subjekt údajů může požadovat opravu svých osobních údajů elektronicky na e-mailové adrese info@erzet.cz nebo písemně na adrese:

ERZET HOLDING a.s.
Za cukrovarem 980
196 00 Praha 9
Právo požadovat výmaz osobních údajů
Výmaz osobních údajů je proveden nejpozději do 7 pracovních dní od obdržení žádosti, nebo po uplynutí všech zákonných lhůt pro jejich uchování plynoucí z obchodních vztahů. Právo lze uplatnit elektronicky na e-mailové adrese info@erzet.cz nebo písemně na adrese:

ERZET HOLDING a.s.
Za cukrovarem 980
196 00 Praha 9
Právo požadovat omezení zpracování osobních údajů
Toto právo lze uplatnit žádostí zaslanou elektronicky na e-mailovou adresu info@erzet.cz nebo písemně na adrese:

ERZET HOLDING a.s.
Za cukrovarem 980
196 00 Praha 9
Právo na vznesení námitky proti zpracování osobních údajů
Toto právo lze uplatnit žádostí zaslanou elektronicky na e-mailovou adresu info@erzet.cz nebo písemně na adrese:

ERZET HOLDING a.s.
Za cukrovarem 980
196 00 Praha 9
Právo na přenositelnost osobních údajů
Toto právo lze uplatnit žádostí zaslanou elektronicky na e-mailovou adresu info@erzet.cz a osobní údaje subjektu údajů jsou předávány ve formátu CSV.
Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů
Každý subjekt údajů m právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů. Osobní údaje jsou následně odstraněny ze systému do 7 pracovní dní, nebo po uplynutí všech zákonných lhůt pro jejich uchování plynoucí z přechozích obchodních vztahů. Právo lze uplatnit elektronicky na e-mailové adrese info@erzet.cz nebo písemně na adrese:

ERZET HOLDING a.s.
Za cukrovarem 980
196 00 Praha 9
Právo podat stížnost u dozorového úřadu
Subjekt údajů má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů viz https://www.uoou.cz/
Povinnost poskytnutí osobních údajů a následky plynoucí z neposkytnutí
Zpracování osobních údajů vyplývá z výše uvedeného požadavku a podléhá udělení souhlasu subjektem údajů. V případě neposkytnutí příslušných údajů není možné subjektu údajů vypracovat nabídku na služby či produkty.
Automatizované rozhodování a profilování osobních údajů
Neprovádí se automatizované individuální rozhodování ani profilování osobních údajů.
Jiné účely zpracování osobních údajů
Osobní údaje nejsou zpracovávány pro jiné účely, než je výše uvedený účel zpracování osobních údajů.
Pověřenec osobních údajů
Subjekt údajů se v případě nejasností či stížností může obrátit na pověřence osobních údajů Jakuba Hnědkovského a to e-mailem na adrese jh@inaccessibilem.org nebo písemně na adrese:

Jakub Hnědkovský
Za cukrovarem 980
196 00 Praha 9
Cookies
Na našich stránkách se nacházejí doplňky, které mohou využívat cookies., Tyto doplňky jsou zde proto, aby vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte. Samozřejmě máte možnost sběr cookies odmítnout úpravou nastavení svého prohlížeče. Po zákazu cookies se ovšem může stát, že nebudete moci plně využívat všechny vlastnosti našeho webu.